نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه محل برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آموزشهای الکترونیکی

94/09/28

محل برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 95-94 دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آموزشهای الکترونیکی (مجازی) ورودی 95-94 دانشکده فنی کاسپین و فومن