نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص موارد سنوات و مشروطی دانشجویان مقطع کارشناسی

94/09/03

پیرو بخشنامه شماره 238645/پ /122 مورخ 1394/8/17 در خصوص ارسال آیین نامه آموزشی جدید ورودی های سال 1393 و پس از آن مقطع کارشناسی به استحضار می رساند ؛

رعایت موارد ذیل در رابطه با سنوات تحصیلی و مشروطی آنان الزامی است و احکام محرومیت از تحصیل هر دانشجو در صورت اتمام سنوات تحصیلی و مشروطی بیش از حدنصاب باید به موقع صادر گردد . 

1- سنوات تحصیلی دانشجویان مذکور از نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393برابر حداکثر 8 نیمسال تحصیلی است . در صورت عدم فارغ التحصیلی و نیاز به سنوات حداکثر تا 2 نیمسال تحصیلی با پرداخت هزینه مقرر و با تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن پردیس / دانشکده و تصویب کمیته متنخب شورای آموزشی دانشگاه قابل تمدید است .

2- مشروطی دانشجو در صورت سه نیمسال متوالی و متناوب از نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 و پس از آن بدون در نظر گرفتن میانگین کل ( کمتر یا بیشتر از -/12 ) محروم از تحصیل است و باید تسویه حساب نماید .

توضیح : در صورت اینکه دانشجو دارای مشکلات خاص و خارج از اراده بوده باشد ، درخواست ادامه تحصیل وی پس از ارسال فرم تکمیل شده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و ارایه مستندات لازم قابل بررسی و طرح در کمیسیون خواهد بود .