نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص معافیت از تکرار دروس گذرانده شده از قبل

94/08/23

 پیرو بخشنامه شماره 60994/پ/122مورخ 94/03/10 به استحضار می رساند ؛ دانشجویانی که درخواست معافیت از تکرار دروس گذرانده شده از قبل(در دانشگاه تهران یا دانشگاههای دیگر) طبق مفاد بخشنامه مذکور را دارند، باید اصل ریزنمره تایید و مهر شده توسط اداره کل امور آموزشی دانشگاه مربوط را ارایه دهند . این مقررات شامل دانشجویان محروم از تحصیل / انصرافی دانشگاه تهران در یک دانشکده / پردیس نیز می گردد . در ضمن در هنگام ارسال گزارش دانش آموختگی دانشجو ویا مکاتبات مربوط باید از طریق پرونده الکترونیکی (SDR) درسوابق دانشجو درج نمایند.

مزید استحضار تاکید می گردد، ارایه تصویر ریزنمرات و یا کپی برابر اصل شده آن (مربوط به دانشگاه تهران یا سایر دانشگاهها )قابل اقدام برای معافیت از تکرار دروس نمی باشد .