نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه ثبت نام خوابگاهها برای کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 93

94/07/07

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 93 می رساند، حداکثر تا تاریخ 94،07،11 نسبت به تعیین وضعیت سکونت خود در خوابگاه های این دانشکده اقدام نمایند، در صورت عدم مراجعه دانشجویان، مدیریت امور خوابگاه های دانشکده مسئولیتی در خصوص سکونت ایشان بعد از تاریخ مورد اشاره بر عهده نخواهد گرفت .

                                                                                     امور دانشجوئی دانشکده