اطلاع رسانی- نحوه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تأسیس در سال 1401- حوزه زیست فناوری - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(5 تیر)

اطلاع رسانی- نحوه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تأسیس در سال 1401- حوزه زیست فناوری - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(5 تیر)


ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد در راستای " توافق نامه تقسیم کار ملی زیست فناوری" از شرکت‌های حوزه زیست فناوری که در سال ۱۴۰۱ تأسیس شده‌اند، حمایت نماید (حداکثر تا ۵ شرکت معرفی شده از طرف دانشگاه تهران). به پیوست نامه معاونت علمی و فناوری و فایل‌های راهنمای سامانه جهت استحضار و بهره برداری تقدیم حضور می‌گردد. به منظور بهره‌مندی از منافع طرح فوق، خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم و دانشجویان آن دانشکده رسانده شود.