اطلاع رسانی مهم و فوری به اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان

اطلاع رسانی مهم و فوری به اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان


معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده

 

ضمن تشکر از تلاش های شما و سایر همکاران حوزه آموزش، بدین وسیله به استحضار می‌رساند راهنماها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مناسب‌تر یادگیری الکترونیکی در نیم سال تحصیلی جاری در اختیار استادان، دانشجویان و کارشناسان پشتیبان دانشکده‌ها در آدرس https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference قرار داده شده است.

هم چنین پیرو نامه ۷۶۰۸۹۱۵ مبنی بر تاکید ریاست محترم دانشگاه، بر تمرکز زدایی و محول ساختن بخش مهمی از این امور به دانشکده‌ها و پردیس‌ها (با هدف بهبود کیفیت و تسریع در پشتیبانی‌های مربوطه) دسترسی های لازم به کارشناسان معرفی شده از سوی پردیس / دانشکده‌ها در سامانه ایلرن داده شده است و فرآیند کار بدین گونه تعریف گردیده که پشتیبانی استادان، دانشجویان و کارکنان هر پردیس / ‏‬ دانشکده در مرحله اول توسط کارشناسان پشتیبان همان واحدها صورت پذیرد و در صورت عدم رفع مشکل توسط کارشناس مربوطه، موضوع از سمت کارشناس پشتیبان با همکاران مرکز یادگیری الکترونیکی مطرح شود.

اطلاعات تماس کارشناسان واحدها در صفحه سایت مرکز به آدرس: https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/instsupport-3991 قرار گرفته است.