اطلاع رسانی دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(12 مهر)

اطلاع رسانی دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(12 مهر)


دوازدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت در تاریخ ۳ اسفند ماه لغایت ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار خواهد شد. (آدرس وبسایت همایش: www.iranengine.com)

خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی برای شرکت علاقمندان در همایش مذکور صورت پذیرد.

همچنین جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر با ایمیل m_azadei@semnan.ac.ir جناب آقای آزادی دبیر علمی همایش مکاتبه فرمائید.