اطلاع رسانی در خصوص "کنگره ی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کار آفرینی کشور"

اطلاع رسانی در خصوص "کنگره ی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کار آفرینی کشور"


 

اطلاع رسانی در خصوص "کنگره ی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کار آفرینی کشور" پردیس البرز دانشگاه تهران

 

همان گونه که استحضار دارید در سه ده‌ی اخیر، انسان با مسائل جدیدی در حوزه سلامت، محیط زیست، لزوم بهره‌وری از انرژی و... مواجه است که هر یک از این مسائل به علت پیچیدگی که در حل آنها نهفته است، پاسخگویی علوم با مرزبندی‌های فعلی را به چالش کشیده که یکی از مهمترین راه‌های حل آن در ترکیب و تقریب رشته‌هاست.

مطالعات میان رشته‌ای با برقراری ارتباط و پیوند بین چندین رشته، علاوه بر رفع موانع گفته شده در اثربخشی بیشتر محیط دانشگاهی مؤثر بوده و امکان از بین بردن فاصله و فضای خالی بین علوم را فراهم و در حل مسائل جامعه و صنعت نقش ایفا می‌کند. از این رو دانشگاه تهران به این مسئله راهبردی تاکید می‌نماید.

از آنجایی که یکی از راه‌های توسعه میان رشته‌ای، ایجاد بستر برای همفکری اساتید، اندیشمندان و دانشجویان می‌باشد، پردیس البرز دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه‌ها و پردیس و دانشکده‌های دیگر اقدام به برگزاری کنگره‌ای با عنوان "نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کار آفرینی کشور" در آبان ماه سال ۱۳۹۷ نموده است. پوستر مربوطه به پیوست ارسال می گردد.

پوستر کنگره