اطلاع رسانی در خصوص پذیرش دانشجو در اتحادیه گالری نظامی روسیه

اطلاع رسانی در خصوص پذیرش دانشجو در اتحادیه گالری نظامی روسیه


 

اطلاع رسانی در خصوص پذیرش دانشجو در اتحادیه گالری نظامی روسیه

به پیوست نامه معاونت بین الملل دانشگاه شامل مکاتبه ریاست اتحادیه گالری نظامی روسیه با سفارت ایران در این کشور در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات این اتحادیه در رابطه با برنامه‌های پذیرش دانشجو در دوره‌های مطالعاتی بین ۴ الی ۷ سال در رشته‌های نظامی و غیر نظامی از قبیل توپخانه، دریا، هوا، دفاع هوایی، ردیابی، ارتباطات و حفاظت اطلاعات توسط اتحادیه گالری نظامی روسیه، جهت اطلاع رسانی به علاقمندان تقدیم می‌شود

 

پیوست یک

پیوست دو