اطلاع رسانی در خصوص محرمانه بودن فرآیند ارزشیابی الکترونیکی

اطلاع رسانی در خصوص محرمانه بودن فرآیند ارزشیابی الکترونیکی


 

اطلاع رسانی در خصوص محرمانه بودن فرآیند ارزشیابی الکترونیکی

به استحضار می‌رساند در فرآیند ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی توسط دانشجویان، هر دانشجو بر اساس سوالات مطرح شده در سامانه برای استاد مورد نظر امتیاز ۲۰-۱۲ لحاظ می‌نماید و اطلاعات بصورت محرمانه در مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی پردازش شده و میانگین کلی استخراج می‌گردد. همانطور که مستحضرید بر اساس دستور العمل اجرایی ثبت نمرات مصوب جلسه مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۹۴‬ شورای آموزشی دانشگاه، نمرات دروس مقطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای، حداکثر ۱۰ روز و دروس مقطع تحصیلات تکمیلی، حداکثر ۴۵ روز پس از برگزاری امتحانات بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، توسط مدیریت برنامه ریزی و پایش آموزشی تأیید و قفل می‌گردد و طبق قوانین ارزشیابی مشاهده کارنامه ارزشیابی توسط اعضای محترم هیأت علمی پس از قفل نمرات (۴۵ روز پس از برگزاری امتحانات بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه) می‌باشد و رؤیت نمرات قبل از قفل نهایی امکان پذیر نمی‌باشد.

ضمناً نمونه کارنامه مشاهده شده توسط اعضای محترم هیأت علمی که فاقد هرگونه اطلاعات مربوط به دانشجو می‌باشد، جهت استحضار ارسال می‌گردد.

لذا خواهشمنداست دستور فرمایند مراتب فوق به دانشجویان محترم اطلاع رسانی گردد.

نمونه کارنامه