اطلاع رسانی در خصوص ضرورت ارسال کارنامه تحصیلی برای متقاضیان فرصت مطالعاتی بورس بین الملل

اطلاع رسانی در خصوص ضرورت ارسال کارنامه تحصیلی برای متقاضیان فرصت مطالعاتی بورس بین الملل


به استحضار می‌رساند طبق اعلام معاونت بین‌الملل دانشگاه به منظور کسب اطلاع دقیق از وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی بورس بین‌الملل ضروری است یک نسخه کارنامه تحصیلی متقاضی همراه سایر مدارک به آن معاونت ارسال شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمائید از این پس کارنامه تحصیلی متقاضی نیز جز مدارک مورد نیاز برای درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مزبور به این دفتر ارسال گردد.