اطلاع رسانی در خصوص صدور کارت بین المللی برای دانشجویان و اساتید به صورت آنلاین

اطلاع رسانی در خصوص صدور کارت بین المللی برای دانشجویان و اساتید به صورت آنلاین


 

اطلاع رسانی در خصوص صدور کارت بین المللی برای دانشجویان و اساتید به صورت آنلاین

به پیوست نامه دفتر برنامه ریزی و پایش آموزش دانشگاه در خصوص صدور کارت دانشجویی بین الملل و کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی به صورت آنلاین و از طریق سامانه www.int.isic.ir، جهت استحضار ارسال می‌گردد.

پیوست