اطلاع رسانی در خصوص تبادل دانشجو با دانشگاه ماربورگ آلمان در قالب برنامه اراسموس پلاس

اطلاع رسانی در خصوص تبادل دانشجو با دانشگاه ماربورگ آلمان در قالب برنامه اراسموس پلاس


 

اطلاع رسانی در خصوص تبادل دانشجو با دانشگاه ماربورگ آلمان در قالب برنامه اراسموس پلاس

به استحضار می‌رساند فراخوان برنامه تبادل دانشجو در قالب برنامه اراسموس پلاس (دانشگاه ماربورگ آلمان) در لینک زیر قابل مشاهده است.

http://ut.ac.ir/fa/page/1381/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86