اطلاع رسانی در خصوص بورس مستر 2 (فرانسه)

اطلاع رسانی در خصوص بورس مستر 2 (فرانسه)


 

اطلاع رسانی در خصوص بورس مستر 2 (فرانسه)

دانشگاه لیموژ تعدادی بورس برای مستر ۲ در رشته‌های مختلف برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ارائه می‌کند که شرایط آن در لینک زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است مهلت درخواست و ثبت نام دانشجویان ۷ آوریل می‌باشد.