اطلاع رسانی در خصوص بورسیه های چین، ژاپن، روسیه و اندونزی

اطلاع رسانی در خصوص بورسیه های چین، ژاپن، روسیه و اندونزی


 

اطلاع رسانی در خصوص بورسیه های چین، ژاپن، روسیه و اندونزی

به پیوست تصویر اطلاعیه‌هایی در خصوص بورس تحصیلی کشورهای اندونزی، چین، روسیه و ژاپن جهت استحضار و اطلاع رسانی ایفاد می‌گردد.

اطلاعیه بورس تحصیلی اندونزی

اطلاعیه بورس تحصیلی چین

اطلاعیه بورس تحصیلی ژاپن

اطلاعیه بورس تحصیلی روسیه