اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویان(12 دی)

اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویان(12 دی)


 آئین نامه حمایت از پایان نامه / رساله‌های تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه استاندارد جهت اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت علمی دانشکده تقدیم می‌گردد.