اطلاع رسانی در خصوص ارائه دروس معارف به صورت مجازی

اطلاع رسانی در خصوص ارائه دروس معارف به صورت مجازی


اساتید و دانشجویان محترم معارف

باتوجه به تعطیلی اضطراری دانشگاهها و مطابق بخشنامه ۹۸/۱/۱۳۲۴۴ که به مدیران گروههای معارف ارسال شده، دانشجویان میبایست به ازای جلسات تعطیل شده حضوری، درس مجازی در سامانه آموزش مجازی (Ec.nahad.ir) بگذرانند.

ویدئو آموزشی

مرجع اطلاع رسانی برای استادان معارف، کانال میزمعارف به آدرس زیر در پیام رسان ایتا می باشد.

 

http://eitaa.com/mizemaaref

راههای ارتباطی(ویژه استادان معارف):

تلفن (ساعات اداری):

02184222452

09033027187

 

آی.دی ایتا (ساعات غیراداری):

http://eitaa.com/f_poursafar

http://eitaa.com/Amoozesh_Majazi