اطلاع رسانی درخصوص نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(12مهر)

اطلاع رسانی درخصوص نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(12مهر)


نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در آبان ماه سال جاری در شهر تبریز برگزار خواهد شد. نامه اطلاع رسانی و پوستر نمایشگاه جهت اطلاع رسانی ارسال می‌گردد.