اطلاع رسانی درخصوص میزخدمت الکترونیک دانشگاه تهران(9شهریور)

اطلاع رسانی درخصوص میزخدمت الکترونیک دانشگاه تهران(9شهریور)


اطلاعیه جهت صدور دستور ابلاغ به دانشجویان محترم و قرار دادن در وب سایت دانشکده‌ها در خصوص تغییر سامانه its3 به میز خدمت الکترونیک دانشگاه تهران به آدرس https:// sd.ut.ac.ir ارسال می‌گردد.
 
امضا کننده : محمود شاه آبادی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی