اطلاع رسانی جهت جذب فارغ التحصیلان ممتاز بومی یزد در شرکت مدیریت تولید برق(5مرداد)

اطلاع رسانی جهت جذب فارغ التحصیلان ممتاز بومی یزد در شرکت مدیریت تولید برق(5مرداد)