اطلاع رسانی اسامی نمونه و شایسته تقدیر سال 96 دانشگاه تهران

اطلاع رسانی اسامی نمونه و شایسته تقدیر سال 96 دانشگاه تهران


 

 به استحضار می رساند ؛ بر اساس آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه، افراد مشروحه لیست پیوست بعنوان دانشجویان نمونه و  شایسته تقدیر سال 96 دانشگاه تهران  انتخاب گردیده اند. به منظور تجلیل از این عزیزان مراسمی در تاریخ چهارشنبه  مورخ 96/11/4 از ساعت 17تا 19 در باشگاه دانشجویان دانشگاه برگزار می گردد. (پوستر مراسم مزبور بزودی ارسال خواهد شد).

 

دانشجویان نمونه و  شایسته تقدیر سال 96 دانشگاه تهران