اطلاعیه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1398

اطلاعیه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1398


 

اطلاعیه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1398

جهت ثبت نام به سامانه کارآموزی به نشانیut.talentcoach.ir مراجعه و ثبت نام نمایید. شایان ذکر است تمام مراحل ثبت نام در سامانه فوق قابل مشاهده و پیگیری می باشد. انتخاب واحد در بازه زمانی مشخص توسط اداره آموزش اعلام خواهد شد.

فرایند کارآموزی دانشجویان