اطلاعیه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی در تابستان 1396

اطلاعیه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی در تابستان 1396


 

در رابطه با سهمیه کارآموزی در تابستان ۱۳۹۶ موارد زیر به اطلاع رسانده می شود:

۱- اطلاعیه کارآموزی پیوست شده است.

۲- سهمیه کارآموزی (که به صورت مستقیم از طرف واحدهای صنعتی به این پردیس اعلام شده است) در لیست پیوست آورده شده است.

۳- علاوه بر سهمیه‌های فوق، سهمیه کارآموزی برخی از واحدهای صنعتی با هماهنگی با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از طریق سامانه پذیرش و جایابی کارآموز به آدرس http://karamouzi.irost.org قابل دسترسی و ثبت نام می باشد. خواهشمند است موضوع به اطلاع دانشجویان عزیز رسانده شود.

4) در معرفی دانشجویان متقاضی کارآموزی به صنعت، لطفا حتی الامکان (به عنوان الویت اول) از لیست های پیوست استفاده شود چون شرکت‌ها و صنایع مختلف از اینکه ظرفیت آنها خالی بماند متضرر شده و ممکن است در سالهای آتی از تخصیص سهمیه به پردیس خودداری نمایند.

5) چنانچه دانشجویان در روند کارآموزی به مشکلی برخورد نمودند لازم است سریعاً به دفتر ارتباط با صنعت (سرکار خانم ابراهیمی) و یا استاد راهنمای کارآموزی خود اطلاع دهند تا رسیدگی گردد. با تشکر

 

اطلاعیه کارآموزی

سهمیه کارآموزی