اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی دولت چین از طریق وزارت علوم

اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی دولت چین از طریق وزارت علوم


به استحضار می‌رساند براساس نامه شماره ۱۰۶۴۲۹/‏۱/‏۴۲‬ مورخ ۲۰/‏۱۲/‏۹۹‬ سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین، جهت هرگونه بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

سایت اطلاع‌رسانی اداره کل بورس scholarship.saorg.ir

وب سایت معرفی شده جهت کسب اطلاعات: https://www.china-aibo.cn/en

سفارت جمهوری خلق چین در تهران درخواست نموده تا مؤسسات / سازمان های وابسته به وزارت علوم نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط خود، فرم پیوست را تا قبل از ۲۷ می ۲۰۲۱ برابر با ۶ خرداد ۱۴۰۰ در مورد برنامه‌هایی که متقاضیان درخواست می‌نمایند را ارسال نمایند.

شرایط متقاضیان:

۱- متقاضیان وب سایت https://www.china-aibo.cn/en را مرور نموده، شرایط دقیق برنامه آموزشی مورد نظر مقاطع MOFCOM را، بررسی کرده و مستندات مناسب را به دنبال دستورالعمل ارائه نمایند.

۲- متقاضیان باید گواهی سو پیشینه غیر کیفری را به عنوان یک سند اساسی ارائه نمایند.

۳- متقاضیان باید در طول تحصیل در چین گذرنامه معتبر داشته باشند.

۴- متقاضیان واجد شرایط باید پروتکل‌های بهداشتی و کنترل‌های مرزی چین را رعایت کنند. پس از ورود به چین، آنها "۱۴ +۱۴" روز قرنطینه خواهند بود. در زمان همه گیری هیچ خانواده‌ای اجازه دیدار نخواهد داشت.

پیوست یک

پیوست دو