اطلاعیه مهم در خصوص تخلیه خوابگاههای دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه مهم در خصوص تخلیه خوابگاههای دانشکده فنی کاسپین


با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا طی ماههای گذشته  و تعطیلی ناگزیر خوابگاههای دانشکده در ایام تابستان بدلیل تعمیرات زیربنایی، و همچنین لزوم آمادگی به منظور اسکان احتمالی دانشجویان در نیسمال اول سال تحصیلی 1400-1399 (مهر 99)، از عموم دانشجویان گرامی تقاضا می شود تا از مورخ 15 شهریور لغایت 25 شهریور، صرفاً در ساعت اداری با مراجعه به خوابگاه نسبت به تخلیه کامل واحد خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تخلیه در بازه فوق، کمیته ای متشکل از نمایندگان حراست، امین اموال، امور دانشجویی و امور خوابگاهها راساً در خصوص تعیین تکلیف واحدهای تخلیه نشده، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهند نمود. همچنین لازم است دانشجویان قبل از مراجعه حضوری به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی مقتضی، با امور خوابگاهها به شماره های 01344608525 و 09113812125 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین