اطلاعیه مهم در خصوص آغاز کلاسهای درسی و اسکان در خوابگاهها(23 شهریور)

اطلاعیه مهم در خصوص آغاز کلاسهای درسی و اسکان در خوابگاهها(23 شهریور)


پیرو اطلاع رسانی مراجع ذیربط و حسب بررسی های میدانی مبنی بر نبود تسهیلات کافی برای دانشجویان گرامی در دسترسی به سرویس های حمل و نقل عمومی به منظور ایاب ذهاب به  دانشگاههای متبوع خود، و همچنین نظر به پاره ای ملاحظات که اهم آن شامل تردد ایمن دانشجویان به محل تحصیل خود در روزهای پایانی مسافرت های تابستانی می باشد؛ با هماهنگی های انجام شده مقرر شد کلاسهای درسی دانشکده از روز شنبه مورخ دوم مهرماه آغاز شده و بعلاوه کلیه کلاسهای هفته اول سال تحصیلی بصورت مجازی برگزار شود. همچنین امور دانشجویی از روز جمعه یکم مهرماه آماده پذیرش و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاهها می باشد. پذیرش دانشجویان محترم در خوابگاهها قبل از تاریخ مذکور به هیچ عنوان مقدور نیست.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین