اطلاعیه مهم در خصوص اعلام زمان ارائه گزارش درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام زمان ارائه گزارش درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین


 

پیرو اطلاعیه قبل در خصوص انتخاب اساتید راهنمای درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین، بدینوسیله تاریخ نهایی ارائه گزارش و دفاع نهایی درس سمینار حد اکثر تا روز شنبه 1399/06/01 اعلام می‌گردد.

از آنجا که تنها مرجع پذیرش یا عدم پذیرش گزارش درس اساتید راهنمای درس می‌باشند، لذا دانشجویان گرامی موظف خواهند بود تا هرچه سریع‌تر با مراجعه به اساتید راهنمای خود نسبت به آماده سازی و ارائه گزارش نهایی اقدام فرمایند. بدیهی است با توجه به اطلاع رسانیهای قبلی مسئولیت هرگونه عدم هماهنگی با اساتید راهنمای درس، برعهده شخص دانشجو خواهد بود.

 

گروه بندی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین در درس سمینار