اطلاعیه مهم در خصوص اعلام دروس مورد نیاز جهت ارائه در ترم آتی(24مرداد)

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام دروس مورد نیاز جهت ارائه در ترم آتی(24مرداد)


نظر به فرا رسیدن زمان برنامه ریزی دروس در ترم آتی و جلوگیری از ایجاد تداخل در زمان کلاسها، لطفا دانشجویانی که نیاز به اخذ دروسی خارج از چارت آموزشی خود دارند، حداکثر تا پایان روز پنج شنبه ۲۷ مرداد ماه، لیست همه درسهای مورد نظر خود (شامل دروس مطابق چارت و دروس خارج از چارت) را به همراه شماره تماس و شماره دانشجویی به ایمیل مدیر گروه خود ارسال کنند.
 با توجه به این که موارد ارسالی بعد از تاریخ مذکور قابل پیگیری نیست و بعد از انجام برنامه ریزی ، برای رفع تداخل زمانی کلاسها هیچ اقدامی نمی توان کرد، از کلیه دانشجویان عزیز انتظار می رود تا برای تسهیل مراحل ثبت نام، این موضوع را به جد پیگیری بفرمایند.
 
همچنین لازم به ذکر است اگرچه تمامی تلاشها برای جلوگیری از ایجاد تداخل در برنامه درسی دانشجویان عزیز انجام خواهد شد اما دانشکده تعهدی در جهت رفع تداخل بین دروس خارج از چارت نخواهد داشت.