- دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه لزوم مراجعه کلیه دانشجویان ارشد و دکتری برای رویت کارنامه در سامانه گلستان

اطلاعیه لزوم مراجعه کلیه دانشجویان ارشد و دکتری برای رویت کارنامه در سامانه گلستان


 

 کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، کارنامه کلی خود را رویت نمایند و در صورت مشاهده اشکال و موارد آموزشی (از جمله: 1- مغایرت کارنامه با اطلاعات شناسنامه ای و فردی2- عدم رعایت اخذ تعداد واحد مجاز در هر ترم، 3- عدم رعایت دروس جبرانی و پیش نیاز، 3- رعایت دروس اصلی و اختیاری یا انتخاب واحد خارج از چارت گروه و بدون مجوز گروه آموزشی مربوطه)، مراتب را به طور کتبی به معاونت محترم  علمی دانشکده منعکس نموده و جهت رفع نواقص و بررسی اشکالات کارنامه به کارشناسان اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع برای رفع اشکال، روند امور آموزشی و فارغ التحصیلی دانشجویان دچار تاخیر شده و برابر مقررات آموزشی با ایشان برخورد خواهد شد.

** یاد آور می شود؛ با عنایت به بخشنامه جدید دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به پیگیری و ارائه برگه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و برگه معافیت تحصیلی خود به اداره آموزش دانشکده اقدام ننموده اند حداکثر تا 95/12/25 فرصت دارند تا در این خصوص اقدام به موقع نمایند در غیر این صورت از شرکت در امتحانات پایان ترم (نیمسال دوم 96-95)، محروم خواهند شد و از ادامه تحصیل باز خواهند ماند.