اطلاعیه فوری در خصوص شروع کلاسهای نیمسال اول

اطلاعیه فوری در خصوص شروع کلاسهای نیمسال اول


 

اطلاعیه فوری در خصوص شروع کلاسهای نیمسال اول

به اطلاع می رساند ،حضور دانشجویان ازشنبه تاریخ  97/06/31 در کلاسها الزامی می باشد ، بدیهی است در صورت غیبت دانشجویان ،اسامی آنها به آموزش ارجاع داده می شود وطبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.