اطلاعیه عضویت در انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

اطلاعیه عضویت در انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


 

 اطلاعیه تقاضای عضویت در انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

پیرو اطلاعیه دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت عتف (شماره ۲۰۴۹۷۶/۳ مورخ ۲۲/‏۰۸/‏۹۷‬) در خصوص تأسیس و عضویت در انجمن علمی تحقیقات آزمایشگاهی ایران، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی لازم به رؤسا، کارشناسان آزمایشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی و دانشجویان در خصوص عضویت در انجمن علمی تحقیقات آزمایشگاهی ایران، خواهشمند است دستور فرمائید متقاضیان در صورت تمایل به عضویت در انجمن مزبور حداکتر تا تاریخ ۲۸/‏۰۹/‏۹۷‬ نسبت به ارسال فرم پیوست به آدرس ایمیل ilrs.2018.um@gmail.com اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با جناب آقای دکتر آقایی رئیس آزمایشگاه مرکزی مراغه، به شماره موبایل ۰۹۱۲۴۰۵۵۴۴۷ تماس حاصل نمایند. با تشکر

فرم پیوست

متن اطلاعیه