اطلاعیه عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال و مهیمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397

اطلاعیه عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال و مهیمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397


 

اطلاعیه عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال و مهیمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397

 

به استحضار می رساند ؛ با توجه به رعایت مقررات و آیین نامه های آموزشی،  دانشگاه تهران از پذیرش و بررسی هرگونه درخواست انتقال و میهمان در مقاطع؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در سال تحصیلی 98-1397 ،  معذور است .

خواهشمند است دستور فرمایند از ارسال درخواست به صورت مکاتبه و درخواست میهمانی دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی خودداری نمایند .

اطلاعیه عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال و مهیمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397