اطلاعیه شماره 4 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399

اطلاعیه شماره 4 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399


به استحضار می‌رساند، آخرین مهلت ارسال درخواست دانشجویان برای شرکت‌ها و ارسال رزومه در سامانه‌های کارآموزی ut.talentcoach.ir و ut.caroje.ir تاریخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ تعیین گردیده و قابل تمدید نمی‌باشد، مستدعی است در خصوص اطلاع‌رسانی شایسته به دانشجویان آن دانشکده مهندسی به نحو مقتضی اقدام فرمائید.