اطلاعیه شماره 3 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399

اطلاعیه شماره 3 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399


به استحضار می‌رساند، مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه‌های کارآموزی ut.talentcoach.ir و ut.caroje.ir تا تاریخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ تمدید شد.