اطلاعیه شماره 1 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399

اطلاعیه شماره 1 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399


به پیوست اطلاعیه ثبت نام کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹ جهت استحضار و اطلاع رسانی شایسته به دانشجویان گرامی تقدیم می‌گردد.

 

اطلاعیه شماره 1 کارآموزی پردیس دانشکده های فنی در تابستان 1399