اطلاعیه شماره (1) کارآموزی در تابستان 1398

اطلاعیه شماره (1) کارآموزی در تابستان 1398


 

اطلاعیه شماره (1) کارآموزی در تابستان

به استحضار می‌رساند جهت استفاده و ثبت نام از فرصت‌های کارآموزی لازم است دانشجویان ابتدا در سامانه ut.talentcoach.ir ثبت نام و پروفایل خود را ایجاد نمایند. چنانچه فرصت مناسب برای کارآموزی را انتخاب نمودند، ظرفیت خود را ثبت نمایند در صورت عدم مشاهده ظرفیت‌ها در سامانه‌ی ذکر شده از روش‌های ذیل می‌توانند اقدام نمایند:

۱- سامانه ملی کارآموزی به آدرس karamouz.irost.org
۲- رایزنی با شرکت‌ها و صنایع (پس از موافقت سرپرست محترم کارآموزی دانشکده مربوطه)

اطلاعیه کارآموزی تابستان 1398