اطلاعیه شماره 1- اعلام زمان و مکان آیین ورودی نودانشجویان سال 1397

اطلاعیه شماره 1- اعلام زمان و مکان آیین ورودی نودانشجویان سال 1397


 

اطلاعیه شماره 1- اعلام زمان و مکان آیین ورودی نودانشجویان سال 1397

بر اساس بند یک صورتجلسه شورای سیاستگذاری آئین نودانشجویان سال ۱۳۹۷، این آئین در روز شنبه ۳۱ شهریورماه سال جاری از ساعت ۸.۳۰ صبح در محل استادیوم فوتبال دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار خواهد شد. مقرر گردید هماهنگی لازم برای برنامه‌ریزی زمان ثبت‌نام حضوری در واحدها از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه صورت گیرد. همچنین برنامه نشست والدین نو دانشجویان در پردیس ها و دانشکده‌های مختلف پس از نهایی شدن ارسال خواهد شد. با آرزوی توفیق