- یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ (کلیه مقاطع تحصیلی)

اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ (کلیه مقاطع تحصیلی)


 

اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ (کلیه مقاطع تحصیلی)