اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷

اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷


 

اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز دوشنبه 09/07/97  لغایت چهارشنبه  11/07/97   از ساعت 8 صبح (9/07/97) به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت http://egufa.ut.ac.ir(قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                   اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                   1397/07/01