اطلاعیه دعوت از دانشجویان و کارکنان واحدها جهت بازدید از نمایشگاه دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

اطلاعیه دعوت از دانشجویان و کارکنان واحدها جهت بازدید از نمایشگاه دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


 

دعوت از دانشجویان و کارکنان واحدها جهت بازدید از نمایشگاه دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در تاریخ 12 لغایت 14 اردیبهشت ماه 1396

 

همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، نمایشگاه یافته‌ها و دستاوردهای برگزیده پژوهشی و فناوری اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران در سالن نمایشگاهی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی در تاریخ ۱۴- ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، برگزار می‌گردد.

 

ساعت بازدید: ۹ صبح لغایت ۱۶ بعد ازظهر