اطلاعیه در رابطه با مجوزهای زیر حد نصاب و بالای حدنصاب

اطلاعیه در رابطه با مجوزهای زیر حد نصاب و بالای حدنصاب


پیرو نامه شماره ۳۴۴۲۶۵/‏آ/‏۸۲‬ مورخ ۲۳/‏۱۱/‏۹۸‬ در خصوص اخذ مجوز زیرحد نصاب و بالای حدنصاب، به استحضار می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم حضور دانشجویان، اخذ مجوزهای مذکور به بعد از رفع مشکل فوق موکول می‌گردد.

اطلاعیه در رابطه با مجوزهای زیر حد نصاب و بالای حدنصاب