اطلاعیه در خصوص یادآوری نکات مربوط به فرم های پیشنهادنامه و اختتام دانشجویان تحصیلات تکمیلی (طرح نوع ششم)

اطلاعیه در خصوص یادآوری نکات مربوط به فرم های پیشنهادنامه و اختتام دانشجویان تحصیلات تکمیلی (طرح نوع ششم)


 

با عنایت به نامه شماره ۵۲۳۸۰۸۹ به تاریخ ۰۳/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ و متعاقب آن برگزاری جلسه‌ی سال گذشته و ذکر نکات لازم، در خصوص فرمت فرم‌های پروپوزال و اختتام موجود در وب سایت دانشکده‌ها که فرمت فایل ها به علت قدیمی بودن یا تغییرات صورت گرفته توسط دانشکده مورد تأیید معاونت نمی‌باشد موارد زیر را یادآور می‌شود.

۱ - خواهشمند است با مراجعه به وب سایت معاونت پژوهشی به آدرس http://eng.ut.ac.ir/web/research/74 نسب به اخذ فرم‌های جدید اقدام فرمائید.

۲ - در اسرع وقت نسبت به قرار دادن فرم‌های جدید در وب سایت آن دانشکده یا لینک قسمت فرم‌های دانشکده به قسمت فرم های معاونت پژوهشی اقدام فرمائید. (در صورت استفاده از فرم‌های با فرمت قدیمی ممکن است در روند تکمیل دچار مشکل شوند.)

۳- فایل‌های پیشنهاد نامه و اختتام به صورت docm می‌باشد، خواهشمند است از تغییر پسوند فایل به docx خودداری نمائید. (در صورت تغییر از docm به docx ممکن است در روند تکمیل دچار مشکل شوند.)

۴ - تکمیل صورتجلسه اقلام مصرفی موجود در انتهای فرم‌ها ضروری نمی‌باشد.

  • یادآور می‌شود کلیه فرم‌های پروپوزال‌هایی که از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ به بعد در دانشکده‌ها تصویب می‌شوند، حتماً باید در قالب فرم‌های جدید تکمیل و ارسال گردند. بدیهی است از تاریخ مذکور به بعد، فرم قدیمی فاقد اعتبار بوده و پروپوزال هایی که در قالب فرم قدیمی بوده و یا اطلاعات درخواستی به صورت ناقص و تایپ نشده تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و بدون هیچ اقدامی عودت داده خواهد شد.
  • بدیهی است در صورت عدم بروز رسانی وب سایت دانشکده‌ها علی رغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته و جلسه برگزار شده، مسؤلیت عدم بررسی پروپوزال‌ها توسط آموزش کل پردیس و نیز عدم بررسی و ابلاغ احکام به پژوهشی دانشگاه توسط این معاونت بر عهده دانشکده می‌باشد و دانشکده ملزم به عودت پروپوزال به دانشجو و تهیه فرم جدید و طی مراحل از ابتدا می‌باشد.