اطلاعیه در خصوص گروه بندی درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر

اطلاعیه در خصوص گروه بندی درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر


اطلاعیه در خصوص گروه بندی درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر

به پیوست گروه بندی و  اسامی دانشجویان درس سمینار دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر دانشکده فنی کاسپین به همراه اسامی اساتید محترم راهنمای درس اعلام گردیده است. دانشجویان عزیز موظف هستند تا با هماهنگی کامل با استاد راهنمای سمینار، عنوان و زمینه تحقیق خود را هرچه سریعتر انتخاب نموده و با نظارت کامل استاد راهنمای خود نسبت به آماده سازی گزارش و ارائه آن در مهلت مقرر اقدام فرمایند. از آنجا که تایید عنوان سمینار و همچنین پذیرش یا عدم پذیرش گزارش نهایی بر عهده اساتید محترم درس می باشد لذا بدیهیست هرگونه مسئولیت ناشی از عدم هماهنگی با ایشان  صرفا بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین تاریخ نهایی ارائه گزارش دفاع نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

گروه بندی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر دانشکده فنی کاسپین در درس سمینار

استاد راهنمای سمینار

ایمیل استاد راهنمای

نام و نام خانوادگی دانشجو

جناب آقای دکتر محمدی روشنده

roshandeh@ut.ac.ir

مهسا معززی مزدوزقزوین

سرکار خانم دکتر همتی

f.hemmati@ut.ac.ir

محمد حاجت نیا پشتیری

مهدی رحمانی فرد

محمد شاه حیدری

آقای دکتر شهروسوند

m.shahrousvand@ut.ac.ir

یلدا آزادخیر

شیما سهیلی