اطلاعیه در خصوص همکاری با موسسه فناوری آسیا AIT

اطلاعیه در خصوص همکاری با موسسه فناوری آسیا AIT


با توجه به امضای یاداشت تفاهم همکاری بین دانشگاه تهران و مؤسسه فناوری آسیا (Asian Insistute of Technology) کشور تایلند و مذاکرات فی مابین ریاست محترم دانشگاه و ریاست مؤسسه مذکور، و ضمن ارسال لینک وب سایت مؤسسه مذکور و یاداشت تفاهم مورد اشاره، خواهشمند است با توجه به علاقه مندی طرفین به اجرایی نمودن مفاد یاداشت تفاهم، از پیشنهادات و برنامه‌های خود درخصوص همکاری اجرایی با مؤسسه مذکور این معاونت را بهره مند فرمایند.

مؤسسه مذکور در رشته‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های عمده مهندسی، محیط زیست، مطالعات مدیریتی، انرژی، برنامه ریزی توسعه روستایی و منطقه‌ای، آبزیان، مدیریت منابع، و کشاورزی فعالیت می‌کندو از رتبه علمی و پژوهشی خوبی برخوردار است.

https://www.ait.ac.th/about/