اطلاعیه در خصوص نحوه تنظیم برنامه های درسی

اطلاعیه در خصوص نحوه تنظیم برنامه های درسی


 

اطلاعیه در خصوص نحوه تنظیم برنامه های درسی

به استحضار می‌رساند موضوع «نحوه تنظیم برنامه‌های درسی» در جلسه مورخ ۱۹/‏۰۹/‏۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید:

مصوبات:

۱- دروس جبرانی رشته‌هایی که مقطع قبلی آنها وجود دارد، حتماً از دروس موجود در برنامه درسی مقطع قبل انتخاب شود.

۲- دروس جبرانی رشته‌هایی که مقطع قبلی آنها وجود ندارد، از دروس برنامه‌های درسی مقطع قبلی یکی از رشته‌های موجود و در حال اجرا در دانشگاه انتخاب شود.

۳- برای دروس اختیاری حتی الامکان پیش نیاز منظور نشود و در صورت لزوم پیش بینی پیش نیاز، به هیچ عنوان دروس اختیاری پیش نیاز یکدیگر نباشند.

۴- در عنوان دروس مقطع دکتری، حتی الامکان از قید کلماتی همچون: آشنایی، مبانی، مقدماتی و... خودداری شود.

۵ - با توجه به آئین نامه دوره کارشناسی ارشد مبنی بر تدوین برنامه‌های درسی براساس ۲۸ تا ۳۲ واحد (۴ تا ۶ واحد پایان نامه) و در جهت کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان، برنامه‌های درسی دوره کارشناسی ارشد اعم از ایجاد رشته یا بازنگری، حتی الامکان براساس ۲۸ واحد تنظیم گردد.

۶- برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حتی الامکان بصورت یک پکیج تحت عنوان دوره تحصیلات تکمیلی رشته موردنظر تهیه شود.