اطلاعیه در خصوص مکان برگزاری امتحانات نیمسال دوم 96-95 دانشجویان مجازی دانشکده های فنی فومن و کاسپین

اطلاعیه در خصوص مکان برگزاری امتحانات نیمسال دوم 96-95 دانشجویان مجازی دانشکده های فنی فومن و کاسپین


 

به اطلاع کلیه  دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  مجازی دانشکده های فنی کاسپین و فومن می رساند کلیه امتحانات  نیمسال دوم 96-95 در محل دانشکده فنی فومن برگزار می گردد.