اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۴

اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۴


 

به پیوست یک برگ اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۴ (با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد) به سازمان سنجش جهت ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۴