اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان برای میهمانی دروس پایه ،اصلی و تخصصی در دانشگاه های دیگر

اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان برای میهمانی دروس پایه ،اصلی و تخصصی در دانشگاه های دیگر


 

اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان برای میهمانی دروس پایه ،اصلی و تخصصی در دانشگاه های دیگر

به استحضار می‌رساند موضوع معرفی دانشجویان برای میهمانی دروس پایه، اصلی و تخصصی در دانشگاه‌های دیگر، به صورت ترم تابستان، تکدرس ترم (برای ۸ واحد و کمتر) یا ترم کامل (حداقل ۱۲ واحد) در شورای آموزشی پردیس مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۹۷‬ مطرح و مقرر گردید میهمانی دانشجویان برای دروس اصلی و تخصصی فقط به دانشگاه‌های سطح ۱ (به استثناء دانشگاه گیلان برای دانشجویان فنی کاسپین و فومن) و میهمانی دانشجویان برای دروس پایه فقط به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲، امکانپذیر باشد. یادآور می‌شود طبق مصوبه‌های شورای آموزشی پردیس مورخ ۲۳/‏۰۳/‏۹۰‬ و ۳/‏۱۲/‏۹۴،‬ در مورد دروس پایه، رعایت شرط اخذ درس یا مردودی حداقل ۲ بار در پردیس دانشکده‌های فنی (در مورد دانشجویان دانشکده‌های فنی کاسپین و فومن و دانشجویان شاهد و ایثارگر حداقل ۱ بار) برای تقاضای میهمان شدن بصورت ترم تابستان یا ‏تکدرس ترم در این دروس به دانشگاه‌های فوق الذکر الزامی است. همچنین مقرر شد کلیه دانشجویان قبل از ارائه درخواست میهمانی ترم کامل در سامانه وزارت علوم که در اردیبهشت ماه هر سال انجام می‌شود، ملزم هستند موافقت دانشکده مبدا را در قالب فرم میهمانی اخذ و به آموزش پردیس تسلیم نمایند.