اطلاعیه در خصوص لزوم بررسی وضعیت حضور دانشجویان در کلاس های دروس انتخابی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

اطلاعیه در خصوص لزوم بررسی وضعیت حضور دانشجویان در کلاس های دروس انتخابی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396


 

       پیرو آیین نامه های ارسالی در خصوص دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی بیوتکنولوژی و دکتری عمومی دامپزشکی به استحضار می رساند؛ غیبت بیش از حدنصاب دانشجو در کلاس های درسی در طول نیمسال تحصیلی مربوط مجاز نمی باشد .دانشجویان دارای غیبت بیش از حدنصاب باشند مجاز به حذف اضطراری درس یا شرکت در امتحان پایان نیمسال مذکور نمی باشند .

خواهشمند است دستور فرمایند همکاران محترم اداره آموزش آن پردیس / دانشکده فهرست حضور و غیاب اساتید محترم مدرس در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 را تا روز چهارشنبه مورخ 17/9/1396 اخذ و اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از سه شانزدهم مجموع جلسات را بررسی و در صورت غیبت بیش از حدنصاب در فهرست نمرات برای آنان نمره 5/0ثبت و در سیستم جامع آموزش دانشگاه درج نمایند .

درضمن درج نمره 5/0 برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1395و پس ازآن، که غیبت بیش از حدنصاب در کلاسهای دروس انتخابی نیمسال اول سال تحصیلی جاری  نموده اند ،طبق شیوه نامه اجرایی و آیین نامه مصوب وزارتخانه (ردیف10 ماده 13) در سیستم جامع آموزش دانشگاه الزامی است. 

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی / معاونان محترم آموزشی دانشکده ( در پردیس ها ) مدیران محترم گروه های آموزشی و مدیر / رئیس محترم و کلیه کارکنان رسانیده شده و برای اجرای آن اقدام لازم به عمل آورند.