اطلاعیه در خصوص قرارداد بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران

اطلاعیه در خصوص قرارداد بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران


 

اطلاعیه در خصوص قرارداد بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران

به استحضار می‌رساند با توجه به قرارداد بیمه حوادث دانشجویان مورخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۷‬ کلیه دانشجویان دانشگاه تهران با پرداخت حق بیمه از سوی دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی به مدت یک سال تحت پوشش بیمه حوادث می‌باشند و سقف پرداخت خسارت به شرح ذیل می‌باشد:

۱. پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۵۰ ریال

۲. پرداخت غرامت نقص عضو دائم (کلی و جزئی) ناشی از حوادث حداکثر به میزان ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۵۰ ریال

۳. جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵۰‬ ریال در یکسال تحصیلی

 

لازم به ذکر است به منظور دریافت خسارت از بیمه در مورد حادثه نیاز به ارسال اصل مدارک پزشکی، صورتحساب بیمارستان با معرفی از سوی دانشکده به این اداره کل می‌باشد.

بیمه حوادث